Doktorandské studium nemusí být zajímavé jen pro čerstvé absolventy vysoké školy.  Může být přínosné i pro pedagogy středních škol a pracovníky ve vývojových odděleních firem. Pokračujte ve svém vzdělávání v některém z doktorských studijních programů.

10 důvodů proč studovat Ph.D

 • Bezproblémové pracovní uplatnění
 • Nejvyšší stupeň vzdělání
 • Špičkově vybavené laboratoře, nejmodernější prostředí
 • Individuální studijní plán, časová flexibilita
 • Výběr z prezenční i dálkové formy studia
 • Mladý a inspirativní kolektiv
 • Možnost čerpat stipendium
 • Získání zkušeností s vedením výuky
 • Studijní výjezdy do zahraničí
 • Účast na konferencích

Co tato forma studia obnáší?

Cílem je samozřejmě obhájit disertační práci, složit státnice a získat titul Ph.D., ale cesta k němu se od magisterských a bakalářských studií podstatně liší.

Na začátku si vyberete školitele, který vám se studiem bude pomáhat a stane se vám mentorem po celou jeho dobu. Spolu pak zvolíte oblast, které se chcete věnovat, a vytvoříte individuální studijní plán. Ten si můžete nastavit tak, aby vám vyhovoval časově i náročností.

Náplň práce doktorandů a doktorandek je různá. Převážně se dělí mezi samotné vzdělávání se (přednášky a semináře), vědu (tvůrčí činnost – vaše vlastní bádání) a pokud chcete, můžete i sami vést některé semináře či cvičení, tedy učit budoucí bakaláře, inženýry a magistry.

Přehled doktorských studijních programů

Fakulta technologická

Studijní program: Chemie a technologie materiálů

Studijní program: Chemie a technologie potravin

Studijní program: Procesní inženýrství

Další informace:

Fakulta managementu a ekonomiky

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Studijní program: Ekonomika a management

Další informace:

Fakulta multimediálních komunikací

Studijní program: Výtvarná umění

Další informace:

Fakulta aplikované informatiky

Studijní programInženýrská informatika

Fakulta humanitních studií

Studijní programPedagogika

Celoškolské doktorské studijní programy

Studijní program: Materiálové vědy a inženýrství

Studijní program: Nanotechnologie a pokročilé materiály

Další informace:

 • Aktuálně vyhlášená témata, pokyny pro uchazeče a dokumenty ke studiu v celoškolských doktorských studijních programech najdete na webu UTB v sekci Ph.D. studium