Obchodní němčina v překladu

Anotace kurzu

S rostoucí kooperací českých firem a institucí s německy mluvícími partnery vzrůstá také potřeba odborné komunikace v němčině. Přednáška studenty seznámí se základy obchodní němčiny z oblasti reklamy a marketingu, reklamace či prodeje a s příslušnou slovní zásobou, kterou studenti obdrží v přehledném zpracování. Následně si studenti vyzkouší krátký text na překlad. Během práce je vyučující upozorní na problematické jevy a termíny, které je nutno při překladu odborného textu zohlednit. Kurz studenty seznámí se strategií překladu a nástroji, které překladatel používá.

Průběh

Studenti se po úvodním vstupu seznámí s vybraným textem z oblasti obchodu či firemní komunikace, který bude analyzován z pohledu překladatele a přeložen z češtiny do němčiny pod vedením lektora. Důraz bude přitom kladen na správný výběr lexikálních prostředků, na použití odborné terminologie a také na problematické gramatické i lexikální jevy.

Délka: 45 minut

 

Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

Renata Šilhánová vystudovala germanistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě MU v Brně a na UTB působí od roku 2003. Vyučuje němčinu, v níž se zaměřuje na její odbornou stránku. Protože mezi studiem a nástupem na UTB pracovala ve dvou firmách s německými partnery, má blízko k obchodní němčině a všemu, co s ní souvisí. Vyučuje prakticky orientované předměty jako je obchodní jazyk, obchodní korespondence či prezentační dovednosti. Její druhým zaměřením je překladatelství a tlumočnictví, kdy se ve své výuce předmětů Překladatelský seminář a Základy translatologie rovněž opírá o profesní zkušenosti, neboť působí jako překladatelka a soudní tlumočnice.

Říká o sobě
„Do kurzu němčiny mě tatínek přihlásil v 6. třídě ZŠ. Nikdy by mě nenapadlo, že budu němčinu kromě jedné cesty na pionýrský tábor do bývalé NDR vůbec používat a že se stane mou profesí. Jsem prakticky orientovaný člověk, což se odráží i v mé výuce. Učebnice obchodní němčiny beru s rezervou a doplňuji je materiály z praxe a svými vlastními zkušenostmi a znalostmi. Studentům tak nabízím pohled do každodenního dění ve firmách, seznamuji je s firemní kulturou a komunikací.“

 

Máte vybráno? Rezervujte si termín.

 

Vzhledem k pracovním povinnostem na univerzitě a změnám ve výuce se může stát, že ve vámi preferovaném termínu nebude mít lektorka čas.
Určitě se ale s vámi pokusí najít tu nejvhodnější variantu. 

  • Zvolte datum a čas
  • Zadejte vaše informace
  • Verify Order Details
  • Potvrzení

Zvolte datum a čas

V tomto kroku prosím vyberte preferovaný termín, s lektorem si jej následně upřesníte.

Zvolte datum a čas

V tomto kroku prosím vyberte preferovaný termín, s lektorem si jej následně upřesníte.

Zadejte vaše informace

Prosím, vyplňte Vaše kontaktní údaje a nezapomeňte v poznámce uvést celkový počet osob, která se zúčastní.

Verify Order Details

Double check your reservation details and click submit button if everything is correct

Potvrzení

Handles different career a accordingly, after a of the for found customary feedback by happiness
Máte dotaz?
Pište na e-mail: skoly@utb.cz

Zvolte datum a čas

Zvolte datum a čas
Zadejte informace
Verify Booking Details
Potvrzení
Červenec
2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
34 dostupné
22
34 dostupné
23
34 dostupné
24
34 dostupné
25
34 dostupné
26
27
28
34 dostupné
29
34 dostupné
30
34 dostupné
31
34 dostupné
1
34 dostupné
2
3
4
34 dostupné
29
34 dostupné
30
34 dostupné
31
34 dostupné
1
34 dostupné
2
3
4
34 dostupné
5
34 dostupné
6
34 dostupné
7
34 dostupné
8
34 dostupné
9
10
11
34 dostupné
12
34 dostupné
13
34 dostupné
14
34 dostupné
15
34 dostupné
16
17
18
34 dostupné
19
34 dostupné
20
34 dostupné
21
34 dostupné
22
34 dostupné
23
24
25
34 dostupné
26
34 dostupné
27
34 dostupné
28
34 dostupné
29
34 dostupné
30
31
1
Pick a slot for
Summary
45 Minutes
Obchodní němčina v překladu
Zaměstnanec
Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.